Rubriky
Uncategorized

Jak funguje online marketing a SEO v 21. století

Online marketing je v současné době jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů, který využívají prakticky všechny ekonomické subjekty a organizace, zvláště ty, které nabízejí služby. Je to způsobeno především vysokou digitalizací lidského života a přesunem řady aktivit do virtuálního prostoru, který poskytuje řadu možností, jak svůj byznys zviditelnit, a zároveň spojuje velké množství potenciálních zákazníků, bez ohledu na časové pásmo či aktuální region, v němž se nachází. Online marketing je součástí tzv. digitálního marketingu a jeho specifikem je nutnost připojení k internetu, který je hlavním prostorem, v němž se takový marketing odehrává a pro jehož zákony a podmínky se vytváří konkrétní strategie.

Co je online marketing a jak se liší od digitálního marketingu

laptop – digitální marketing v praxi

Přesun marketingových aktivit do virtuálního prostoru logicky navazuje na vývoj obecného zájmu o digitální média a jejich upevňování pozice v běžném lidském životě. Řada velmi důležitých sociálních a socializačních aktivit se v dnešní době odehrává mimo reálný hmatatelný svět v zázračném a prakticky neomezeném prostředí internetu formou různých aplikací či speciálních programů, které umožňují komunikovat na různých úrovních a prostřednictvím velmi variabilních kanálů. Marketing má tak možnost potenciálního zákazníka nejen oslovit velmi specifickou formou čí cílenou taktikou, ale také sledovat, jakým způsobem je daná strategie úspěšná již ve velmi krátkých časových úsecích, aktivně ji kontinuálně upravovat a vylepšovat. Marketingová strategie využívající pro prezentaci firmy digitálního formátu (ať už v online nebo offline podobě), je označována jako digitální. Rozsah nástrojů využívaných v této oblasti je v porovnání s inline marketingem širší, jelikož ten tvoří v podstatě podmnožinu marketingu digitálního. Kromě standardních online nástrojů se do digitálního marketingu počítají také digitalizované verze brožur či prezentace, které mohou být promítány v rámci různých akcí nebo soukromých událostí, ale také product placement strategie.

Nástroje digitálního a online marketingu

Digitální marketing je vlivem dosahu online nástrojů a strategií s jeho internetovou formou často zaměňován, a to zvláště proto, že běžně oslovuje největší cílovou skupinu potenciálních zákazníků a jeho dosah je v podstatě časově neomezený. Digitální marketing jako nadmnožina všech nástrojů využívajících digitální média zahrnuje především následující kategorie:

 • Online nástroje a strategie
 • Reklamní prvky v tradičních digitálních médiích (především televizní spoty či product placement vizuálního charakteru v televizi, filmech apod.)
 • Offline marketing v moderních digitálních médiích (jedná se především o zaměření na mobilní zařízení)

Nástroje nevyužívající internetu mohou vedle marketingových strategií objevujících se v tradičních médiích mohou být zaměřeny také například na počítačové hry či jinou formu digitální zábavy, nebo mohou využívat přímého kontaktu se zákazníkem formou reklamních hovorů či SMS. Celé spektrum nástrojů digitálního marketingu zahrnuje řadu oblastí, které spravují marketingoví specialisté orientovaní na konkrétní oblast, kteří rozumí způsobu, jakým daný prvek na jednotlivé cílové skupiny působí a jakou úspěšnost zvyšování povědomí o produktu či službě může poskytnout.

Online marketing jako jeden z nejúčinnějších způsobů získání zákazníka

Mezi jednotlivými strategiemi digitálního marketingu dosahuje online marketing stále rostoucí důležitosti, jelikož množství oblastí a komunikačních kanálů, kterými lze zákazníka oslovit se díky sociálním sítím stále rozšiřuje. Aktuálně se online marketing člení do řady podkategorií typických svou taktikou. Těmi nejdůležitějšími strategiemi online marketingu jsou:

 • SEO neboli Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače – orientovaná na webové stránky subjektu
 • PPC neboli Pay-Per-Click – placená služba, která rovněž pracuje s webovými vyhledávači
 • Content marketing neboli Obsahový marketing – jež využívá různých delších online komunikačních nástrojů, jako jsou blog, vlogy apod., v nichž je produkt, služba nebo společnost zmiňována
 • Web design – vedle Content marketingu či SEO je i samotný vzhled, vizuální struktura, intuitivnost, informační hodnota a celkové řešení webových stránek jedním z velmi významných aspektů oslovení zákazníka, které ovlivňuje jeho mínění o subjektu a také, zda si jej zapamatuje či se při dalším vyhledávání na stránky vrátí
 • CRO čili Conversation rate optimization – optimalizace konverzního poměru – souvisí obvykle s web designem a jedná se o jeho transformaci do takové podoby, aby jeho návštěvník provedl požadovanou akci, kterou může být buď rozkliknutí dalších odkazů či podkategorií nebo nákup na e-shopu – vysokého konverzního poměru se dosahuje několika prostředky, a to buď řešením vzhledu, či intuitivností ovládání, rychlostí načítání apod.
 • Sociální sítě – prezentace společnosti virálně se rozšiřujícím povědomím o produktu, službě či společnosti, marketing přes sociální sítě má řadu vlastních odnoží a funguje trochu jako svět ve světě – umožňuje oslovování potenciálních zákazníků, vkládání reklam, odkazování i přímou komunikaci se zákazníkem a uplatňování řady dalších marketingových nástrojů
 • Emailing tedy marketing prostřednictvím zasílání hromadných emailů je jedním z nejjednodušších online marketingových nástrojů oslovujících zákazníky přímo podle vytvořené databáze
 • Reputation management využívá sociálních sítí ale také dalších nástrojů, jejichž prostřednictvím buduje povědomí o subjektu bez ohledu na konkrétní produkt, který by měl být propagován – jedná se zejména o sponzoring či vyhranění názorů vůči důležitým společensko-politickým tématům (velmi dobře v tomto směru funguje například Twitter)
 • Influenceři – marketing prostřednictvím influencerů se teprve rozvíjí a je účinný zejména u mladé generace, přestože jeho základ již byly položeny dávno – jedná se o propagaci produktů a společností známými osobnostmi s velkým vlivem na publikum, v současné době jsou to především influenceři s vlastními vlogy a zaměřením na konkrétní produktovou oblast

Jak posílit byznys prostřednictvím online marketingu a jak se využívá SEO

Chcete-li, aby vaše společnost či produkt oslovily co největší okruh potenciálních zákazníků, je online marketing v podstatě nezbytný. Než se pustíte do složitých strategií zahrnujících sekundární propagaci, kterou jsou přímé oslovení cílové skupiny prostřednictvím online komunikačních kanálů, měli byste být připravení na té prvotní frontě a to zejména optimalizovaným konverzním poměrem a souvisejícím web designem, který zaručí, že v momentě, kdy návštěvník váš web navštíví, dostane se do jeho povědomí, zapamatuje si jej, či provede operaci, jež zajistí jeho návrat (například bude-li web informačně bohatý nebo obsahovat důležitá či zajímavá sdělení, může se přihlásit k odběru newsletteru). Po dosažení vhodného CRO pak následuje optimalizace pro vyhledávače, která je dalším velmi důležitým krokem. Optimalizace pro vyhledávače tedy SEO znamená implementaci vodných klíčových slov a zpětných odkazů do textových částí webu, které umožní robotům konkrétního vyhledávače (Google, Bing, Seznam) vracet nejlepší výsledky s ohledem na unikátnost, originálnost a obsah webu. Algoritmy těchto robotů slouží k tomu, aby v případě zadání vyhledávání vytvořily rozmanitý seznam stránek, které se danou tématikou zabývají a nabídly tak osobě, která vyhledávání zadala, nejlepší zpětnou vazbu. Pokud chcete využívat marketingu prostřednictvím SEO, je dobré provést celkovou analýzu aktuálního textového řešení webu a následně jej upravit tak, aby obsahoval potřebná klíčová slova a odkazy, která robota na stránku navedou a při jejím hodnocení (indexování) získá vysoký rating a posílí tak svou pozici mezi stránkami konkurenčními. Konečným efektem pak bude vysoká návštěvnost, která při podpoře CRO může velmi výrazně zlepšit celkovou ziskovost subjektu.

Rubriky
Uncategorized

Progreso Marketing v době internetové

Internet změnil naše životy snad ver všech ohledech a marketing je jedním z těch více viditelných signálů. Internet, neboli digitální marketing, snad dnes řeší úplně každá firma, bez ohledu na její velikost. A není se co divit – jsou tam k zastižení ve velké většině téměř všichni jejjich klienti. A firma musí být kde? Přeedvším tam, kde jsou klienti. Ideálně v onom příslovečném modrém oceánu.

Protože je ale dnes internet marketing tak masově rozšířený a věnuje se mu doslova každý, včetně jejich psa a babičky, jak lze vůbec uspět? Protože z počátečního nadšení, kdy online marketing byl neprobádanou oblastí a všichni jsme se jen učili a využívali všechny cool nové technologie a strategie a ony prostě fungovaly a vydělávaly mraky peněz, se celá věc změnila k nepoznání. Protože to bylo původně tak snadné a začal se tomu věnovat každý, velmi rychle se začalo odělovat zrno od plev a internet marketing je dnes tam, kde by být měl. A sice v rovině etablovaného byznys odvětví, které má své bariéry vstupu a kde vám nikdo nic zadarmo nedá.

A je to tak dobře, protože amatéři obrazně řečeno padli na bitevním poli a zbyli profesionálové. A bude hůře. Protože online marketing je odvětví s anuálními miliardovými zisky, takže o nové žraloky není v oceánu možností nouze. Ale železo brousí železo, čili profitovat z toho bude nejen klient, ale doslova všichni, A to je posun, krok za krokem a někdy třeba i pomalu, ale soustavně.

Julie